Novigrad

Povijesna jezgra grada

bila je u cijelosti opasana zidinama koje su i danas jedan od simbola grada. Ulaskom Venecije u posjed grada, u 13. stoljeću, zidine su sagrađene na pretpostavljenim kasnoantičkim ostatcima. Obnavljane su tijekom različitih razdoblja. Ojačane su okruglim renesansnim kulama, dok se četverokutna kula iz ranijeg razdoblja nalazi pokraj nekadašnjih glavnih, ulaznih vrata grada. Grad Novigrad zahvaljujući svojim zidinama član je međunarodnog udruženja gradova opasanih zidinama (WTFC).

Galerija